Szkolenie

Praca zespołowa

1. Komunikacja i koordynacja

Komunikacja jest kluczem do udanej pracy zespołowej: Ważne jest, aby członkowie zespołu wyraźnie wiedzieli, nad czym pracują ich koledzy, jakie są ich pomysły i plany realizacji projektu. Brak komunikacji może zwiększać obciążenie pracą, frustrację i powodować, że wyzwania będą odczuwane jako ciężar, którego można byłoby uniknąć od samego początku.
Koordynacja jest równie ważna: kierownik lub kierownik zespołu powinien delegować role i obowiązki zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami członków zespołu, aby zapewnić efektywne środowisko pracy.

Dzięki poniższym ćwiczeniom, Ty i Twój zespół możecie ćwiczyć swoją komunikację i koordynację ze sobą. Jeśli nie masz zespołu w pracy, poproś przyjaciół i rodzinę, aby stanęli na ich miejscu i pomogli Ci poprawić swoje kompetencje.

PDF Komunikacja i koordynacja 1

PDF Komunikacja i koordynacja 2

2. Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie jest bardzo ważne dla skutecznej komunikacji w zespole. Oznacza ono słuchanie mówcy z całą uwagą i dawanie wskazówek werbalnych i niewerbalnych sygnalizujących, że rzeczywiście słuchasz.

Dzięki poniższym ćwiczeniom ty i członkowie twojego zespołu możecie wspólnie poprawić swoje umiejętności aktywnego słuchania:
Słuchanie aktywne PDF