Kreatywność, Wizjonerskie i Innowacyjne Myślenie, poczucie możliwości

Kreatywność, Wizjonerskie i Innowacyjne Myślenie, poczucie możliwości

Kreatywność to zarówno zdolność do tworzenia czegoś, jak i zdolność do myślenia i działania “poza schematem” i robienia rzeczy w nowy sposób. Wymaga ona zatem samodzielnego myślenia, aby znaleźć nietypowe rozwiązania i eksperymentować z nowymi podejściami.
Kreatywność kojarzy się zazwyczaj z prawą stroną mózgu, która jest odpowiedzialna np. za wyobraźnię i intuicję. Kreatywność można jednak zwiększyć również poprzez zaangażowanie lewej strony mózgu w ćwiczenia z zakresu logiki lub rozpoznawania wzorów. Możesz również użyć łatwych ćwiczeń do dwustronnej stymulacji półkul, aby poprawić powiązania neurologiczne między obiema stronami mózgu!