Umiejętności przywódcze

Umiejętności przywódcze

Zdolność przywódcza jest rozumiana jako proaktywny, zorientowany na cel sposób zachowania, który nie koncentruje się na własnej sile pozycyjnej. Dobry lider charakteryzuje się kompetencjami zawodowymi, społecznymi i metodycznymi, ale potrzebuje także dobrej komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów oraz, oczywiście, musi dobrze pracować w zespole. Jako lider musisz być niezawodny i wykazywać się uczciwością. Dlatego też sformułowanie i realizacja jasnych celów jest podstawą dobrego przywództwa. Wyznaczenie jasnych celów zapewnia zrozumienie członków zespołu i pomaga im w zaangażowaniu się.

Dzięki dobrym umiejętnościom przywódczym jesteś w stanie wyznaczyć realne cele długo-, średnio- i krótkoterminowe, określić priorytety i opracować plany działania oraz dostosować się do nieprzewidzianych zmian.

Przywództwo nie jest koniecznie kwestią hierarchii: Możesz również przyjąć rolę przywódczą wśród swoich rówieśników, na przykład wspierając swoich kolegów, oferując im rady i będąc niezawodnym, kreatywnym członkiem zespołu.