Wytrwałość, determinacja i ambicja

Wytrwałość, determinacja i ambicja

Wytrwałość opisuje zdolność człowieka do wytrwałego i konsekwentnego dążenia do wyznaczonego celu, nawet jeśli po drodze pojawiają się komplikacje lub porażki. Chęć osiągnięcia tego celu nazywana jest ambicją i opisuje dążenie do osiągnięcia wyników, sukcesu, wiedzy lub siły, która jest zakotwiczona w charakterze osoby.

Definicja celów jest kluczem do tej kompetencji. Powinieneś być świadomy swoich zainteresowań i fascynacji, powinieneś być gotowy ćwiczyć swoje umiejętności i doskonalić się w tym, co robisz, znajdować cel w swojej pracy i mieć nadzieję, że twój wysiłek przyniesie efekty. Ćwicząc wytrwałość, determinację i ambicję, poprawisz również swoje myślenie strategiczne i przejmiesz kontrolę nad swoimi działaniami.