Networking

Networking

Networking oznacza budowanie i utrzymywanie sieci kontaktów z innymi ludźmi w celu wspierania Twojego sukcesu zawodowego. Oznacza to również poszerzanie kontaktów z partnerami, pracownikami i klientami poprzez działanie w sposób celowy i autentyczny, a tym samym zwiększanie wiarygodności. Networking charakteryzuje się możliwością nawiązywania tymczasowych relacji partnerskich z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron. Komunikacja i współpraca z różnymi ludźmi, grupami ludzi lub stronami jest kontynuowana i pielęgnowana.