Entuzjazm i samomotywacja

Entuzjazm i samomotywacja

Motywacja jest siłą, która napędza cię do działania. Jest to jeden z trzech obszarów umiejętności osobistych, które są integralną częścią pojęcia inteligencji emocjonalnej (samoświadomość, samoregulacja i motywacja). To właśnie ona popycha nas do osiągania naszych celów, sprawia, że czujemy się bardziej spełnieni i poprawia jakość życia w aspekcie osobistym i zawodowym.
Zrozumienie i rozwój twojej motywacji może pomóc ci przejąć kontrolę nad wieloma aspektami twojego życia.

Na motywację składają sie takie czynniki jak:

  • Osobiste dążenie do osiągnięcia celów lub spełnienia określonych standardów;
  • Zaangażowanie w realizację celów osobistych lub zawodowych;
  • Inicjatywa lub “gotowość do działania w związku z możliwościami”; oraz
  • Optymizm, czyli zdolność do kontynuowania i dążenia do celu w obliczu niepowodzeń.

Samomotywacja pomaga stawić czoła wyzwaniom we wszystkich aspektach życia. Kroki, które należy podjąć, aby rozwinąć swoją motywację są następujące:

  • uświadomienie sobie swojej sytuacji
  • analizowanie swoich mocnych i słabych stron
  • akceptacja rzeczywistości i
  • skupienie się na osiąganiu konkretnych rezultatów