Wprowadzenie

Witamy w trenerze kompetencji Discover Online!

Na kolejnych stronach będziesz miał możliwość treningu kompetencji, które w Twoim ProfilPassie dla Start-upów miały słabszy wynik oceny.

Dzięki konkretnym ćwiczeniom możesz trwale poprawić te kluczowe kompetencje.

Wybierz kompetencję, którą chcesz trenować i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.

[Informacja o certyfikacie]

W przypadku, gdy nie ukończyłeś ProfilPass dla Start-upów, możesz go znaleźć pod adresem https://www.discover-startup.eu/profilpass_en.