Praca zespołowa

Praca zespołowa

Prawie niemożliwe jest znalezienie lidera biznesowego, który nie uznaje znaczenia pracy zespołowej. Ale nawet jeśli praca zespołowa jest często postrzegana jako wskaźnik udanego miejsca pracy, wiele firm wciąż ma z nią problemy.
PPraca zespołowa oznacza, że grupa ludzi pracuje na rzecz osiągnięcia wspólnego celu poprzez koordynację swoich wysiłków oraz wnoszenie swojego talentu, swoich umiejętności i energii w osiągnięcie tego wspólnego celu. Ale co więcej, praca zespołowa oznacza również tworzenie pozytywnej atmosfery pracy i wzajemne wspieranie się. Sukces zespołu zależy od każdego z jego członków, istnieje wzajemna odpowiedzialność, której wszyscy są świadomi i którą szanują.

Wiedza i umiejętności jej ludzi to niezastąpiony kapitał dla organizacji, a jego produktywne wykorzystanie zależy w dużej mierze od tego, jak skutecznie możemy dzielić się naszymi kompetencjami i umiejętnościami z innymi. Albo, jak to kiedyś ujął Andrew Carnegie, “Praca zespołowa […] jest paliwem, które pozwala zwykłym ludziom osiągać niezwykłe rezultaty”.