Umiejętności w zakresie planowania, organizacji i zarządzania

Umiejętności w zakresie planowania, organizacji i zarządzania

Planowanie i organizacja to potężna para! Chociaż są to różne umiejętności, idą one w parze, a gdy są połączone, rodzi się super umiejętność! Bez planowania i organizowania powstałby chaos.

Dobre umiejętności planowania i organizowania obejmują:

  • wyznaczanie osiągalnych celów długo-, średnio- i krótkoterminowych
  • określenie priorytetów
  • opracowanie niezbędnych strategii i planów działania
  • dostosowanie się do nieprzewidzianych zmian

Planowanie to podejmowanie z wyprzedzeniem decyzji o tym, co należy zrobić, kto, jak i kiedy to zrobi.
Jest to proces przemyślenia czegoś przed jego wdrożeniem lub zorganizowaniem. Aby plan się powiódł, należy wziąć pod uwagę wydarzenia z przeszłości, jak również przyszłe możliwości – i możliwe zbliżające się zagrożenia dla planu. Planowanie obejmuje więc przewidywanie przyszłych zachowań środowiska biznesowego i określenie własnej pożądanej roli.