Odporność na stres

Odporność na stres

Niektóre osoby wydają się odporne na stres. Wydaje się, że są zrównoważone, szczęśliwe, kreatywne, zaradne i silne, nawet w obliczu wielu psychospołecznych stresorów i trudnych sytuacji.

Odporność na stres wpływa na:

  • psychologiczną siłę
  • pozytywne nastawienie
  • przeznaczenie
  • utrzymanie życia w perspektywie
  • dobre poczucie kontroli osobistej i
  • dobre życie

Krótko mówiąc, odporność na stres służy jako bufor przed stresem i pomaga w szybkim odbiciu się od trudności!

Osoby odporne na stres

  • wierzą, że wywierają nacisk i mają samokontrolę. Widzą siebie jako kapitana statku i jako upoważnionych do pokonywania problemów.
  • mają nadzieję i podkreślają to, co pozytywne. Są optymistyczne i skupiają się na atutach i poszukiwaniu rozwiązań.
  • wiedzą, co jest krytyczne i ważne w ich życiu. Są oddani swojej rodzinie, pracy i sobie. Dzięki temu są w stanie rozwiązywać problemy, pokonywać bariery i przechodzić przez kryzys.
  • są w stanie utrzymać swoje życie w równowadze z dokładną i pozytywną perspektywą. Z reguły z ufnością, godnością i cierpliwością reagują na codzienne kłopoty i problemy.