Szkolenie

Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Spróbuj poprawić swoje umiejętności podejmowania decyzji w środowisku, w którym ryzyko poważnych negatywnych konsekwencji wynikających z niewłaściwego wyboru jest ograniczone lub wyeliminowane. Zacznij ćwiczyć z drobnymi rzeczami, tam gdzie to możliwe, aby stawka nie była zbyt wysoka.

Jak w przypadku wszystkich umiejętności, nauka dokonywania lepszych wyborów wynika z widzenia, słuchania i robienia. Poniższe ćwiczenia pomogą Ci rozwinąć Twoje umiejętności podejmowania decyzji.

Lista plusów i minusów PDF

8 kroków PDF

Decyzje mają konsekwencje PDF