Projekt

Szczegóły projektu:

Discover – Zidentyfikuj swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i start-upów!
Finansowany przez: Nationale Agentur Bildung für Europa beim BiBB
Numer projektu: 2018-1-DE02-KA204-005095
Czas trwania: 01.10.2018 – 31.01.2021

 

Partnerstwo:

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH (Wisamar)

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE)

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente (CPIP)

Formacion para el Desarrollo y la Inserción (DEFOIN)

I and F Education and Development Limited (I & F)

STOWARZYSZENIE ARID (ARID)